Aanleveren facturen

Hier leest u hoe u uw facturen kunt aanleveren.

Aanlevering van facturen

Wij streven voor u naar een goede en efficiente verwerking.
Voor de herkenning/voorbereiding van de verwerking van u facturen maken we gebruik van specifiek software.
Om dit optimaal te laten werken treft u hier de Do's en Don'ts aan. 

Waarnaar toe?

"kvk nummer van uw vennootschap"@costerabcoude.nl
Voor elke juridisch entiteit maken wij een specifiek mailadres aan. 

 

Welke documenten?

Altijd:
- kassabonnen
- kosten- en inkoopfacturen

Uitzonderingen:
- zelfgemaakt verkoopfacturen (advies: facturatie via Coster App)
- bankafschriften zonder directe bankkoppeling (advies: activatie bankkoppeling Rabo/ING/ABN)

Nooit:
- contracten, jaaropgaven en overige docuemten (s.v.p. aanleveren via klantenportaal)

 

Wanneer?

De keuze van de frequentie is persoonlijk dus kan per maand, week, dag of zelfs per factuur.
Doch ten alle tijde uiterlijk de 10e dag na afloop van het kwartaal.

 

Op welke wijze?

  • scanner (bij voorkeur, i.v.m. goede kwaliteit)
  • mobiel indien dat door klant als noodzakelijk c.q. zeer gewenst is, doch gebruik dan een specifieke app waarmee de kwaliteit wordt geborgd, zoals: scanner pro pdf scanner
    Eenmalige installatie voor een paar euro scheelt onnodige tijd en kosten

 

Voorwaarden voor goede verwerking

  • zorg dat de scan goed leesbaar is (bij voorkeur in kleur en redelijk tot hoge resolutie)
  • format: pdf of jpeg (word en excel formats voldoen niet en worden niet verwerkt)
  • geen 2 bonnen op 1 scan
  • 1 pagina per scan. Een factuur die uit meerdere pagina's bestaat, bestaat dus uit meerdere scans
  • uitlezen email vindt automatisch plaats (begeleidende tekst in email of naam scanbestand wordt niet gelezen

 

Overige informatie

De voorbewerking van de factuur in Elvy vindt binnen enkele minuten plaats.
Na de verwerking in Elvy kunt u een standaard bericht ontvangen (indien dat niet wenselijk is, kunnen we dat uitzetten v.v.).
De facturen worden periodiek door ons in de boekhouding worden verwerkt waarna de mutatie binnen de App zichtbaar is.
De frequentie is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

 

 

 

Neem contact op

Coster Accountants
Gein Noord 64
1391 HW  ABCOUDE

0294-750 600
info@costerabcoude.nl