Contact

Wij zijn gevestigd op een mooie locatie langs het riviertje 't Gein, tussen Abcoude en Driemond.

Klachten

Ons kantoor hecht veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Helaas kunnen overal waar gewerkt wordt, fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan. Indien u niet tevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Coster Accountants dan kunt u zich wenden tot Aart Coster  (kantoordirecteur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) danwel Hans Berveling (registeraccountant buiten de organisatie). Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Indienen van klachten

  • Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:
    uw naam en adresgegevens;
  • de dagtekening van de schriftelijke klacht;
  • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Klachten die mondeling worden ingediend, worden op uw verzoek op schrift gesteld en, na uw ondertekening, doorgeleid naar kantoordirecteur en compliance offer.

Anoniem klagen is niet mogelijk.

De directie van Coster Accountants waarborgt dat personen van buiten het accountantskantoor en de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd – indien gegrond – tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor. Deze maatregelen zijn gericht op het beheersen van de als gevolg van het incident opgetreden risico’s en op het voorkomen van herhaling.

Neem contact op

Coster Accountants
Gein Noord 64
1391 HW  ABCOUDE

0294-750 600
info@costerabcoude.nl